O nás

Klub Křišťál Klatovy, z.s.

Občanské sdružení Krystal si založili pacienti sami v Plzni v roce 2003. Sdružení vzniklo na základě potřeb a zkušenností lidí, kteří mají psychický handicap a potřebují se někde scházet, povídat si, tvořit a vzájemně si pomáhat. V listopadu 2006 byl založen Klub Krystal Klatovy, jako součást občanského sdružení Plzeň, protože u nás v Klatovech klub pro psychicky nemocné chyběl.
0d 1.1.2015 vznikl samostatný spolek „Klub Křišťál Klatovy z.s.“, který navazuje svojí činností na Klub Krystal Klatovy.
Scházíme se od 8.00 do 11. hod. v klubovně v Klubu seniorů na Plánické 208, Klatovy.
Naši členové se věnují ručním pracem, píší autorskou poezii a prózu nebo rádi fotografují a kreslí. Někteří rádi zpívají nebo hrají na hudební nástroje. Je jedno co kdo dělá, protože touto činností se snažíme si dělat život hezčí. Myšlenka pomoci lidem s psychickými problémy, poznat svou nemoc, nestydět se za ní a vyrovnat se s ní, zbavit se sociální izolovanosti a zmírnit společenská stigmata, se ujala.
Naši členové si vyměňují svoje zkušenosti a prožitky a vzájemně se podporují ve svých aktivitách. Chodíme na výlety a vycházky, pořádáme výstavy prací svých členů, vystupujeme s hudebně dramatickým pásmem. Navštěvujeme naše členy v nemocnici a v době nemoci i doma, pomáháme při vyřizování žádostí na úřadech, snažíme se též o zaměstnávání psychicky nemocných. Pořádáme rekondiční pobyty, chodíme do kina, na koncerty, hrajeme bowling apod. Trénujeme paměť, léčíme se arteterapií a ergoterapií s profesionální lektorkou. Pořádáme výstavy našich prací. Publikujeme svoji činnost v novinách a vydáváme svůj časopis Křišťálek.

Hledat akci
Kalendář akcí
Na činnost klubu přispěli
PhDr. Terézia Nováková
MuDr. Marta Baštařová
MuDr. Radek Stříbrný
MuDr. Jiří Navrátil
Zdeněk Krejčiřík
ZKD Sušice